Dutch

Voor een grondrecht op naturalisatie: Manifest van een modern Zwitserland

Van de acht miljoen mensen die in Zwitserland wonen, hebben er twee miljoen geen Zwitsers paspoort: dit is ook een gevolg van het uitsluitingsbeleid. Zwitserland blijft één van de moeilijkste landen in Europa om genaturaliseerd te worden. Hoewel diversiteit al lang deel uitmaakt van het dagelijks leven, zijn de kansen en rechten ongelijk verdeeld – op politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak. Omdat dit grote schade toebrengt aan de democratie hebben we een nieuw, moedig sociaal ontwerp nodig.

Een grondrecht op deelname

Alle mensen worden vrij geboren met gelijkheid in waardigheid en rechten. Iedereen die in Zwitserland woont, heeft recht op volledige politieke en sociale deelname. De manier om dit te bereiken is via naturalisatie: het recht om te stemmen bij verkiezingen en referenda, om zich te vestigen en – vooral – het recht om als volwaardig lid van de gemeenschap te worden erkend. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat het een grondrecht is van alle mensen om het burgerschap te hebben van het land waar zij permanent wonen.

Voor een echte democratie

De diversiteit die voortvloeit uit migratie maakt deel uit van de culturele rijkdom van Zwitserland. Iemands afkomst, ideologische overtuigingen en sociale status mogen geen rol spelen bij het burgerschap. Niemand hoeft het burgerschap te «verdienen» door zich aan te passen. Alleen op die manier is er een geloofwaardige belofte van gelijke deelname, en alleen op die manier kunnen alle mensen in Zwitserland hun potentieel realiseren ten voordele van iedereen.

Actieve bevordering van naturalisatie

De Confederatie, de kantons en de gemeenten moeten in het belang van een echte democratie naturalisaties actief bevorderen. De huidige procedure is gericht op selectie en is gebaseerd op het vermoeden dat iemand iets zou kunnen eisen waar hij of zij geen recht op heeft. Deze houding moet veranderen. Mensen die in Zwitserland wonen en nog geen paspoort hebben, moeten worden verwelkomd, gesteund en uitgenodigd om te naturaliseren. Een doeltreffende steunmaatregel is bijvoorbeeld het afzien van leges.

Objectieve criteria en eerlijke procedures

Iedereen die vier jaar in Zwitserland heeft gewoond, moet recht hebben op naturalisatie, ongeacht zijn verblijfsstatus. Verouderde, niet-objectieve en willekeurige criteria moeten worden afgeschaft. Zo zijn kantonnale en gemeentelijke verblijftijden vandaag de dag niet meer te rechtvaardigen. Het is ook discriminerend als mensen die een sociale uitkering moeten aanvragen het burgerschap wordt ontzegd. Naturalisatie moet worden verleend door een administratieve autoriteit in een snelle en gunstige goedkeuringsprocedure.

Wie in Zwitserland geboren is, krijgt een paspoort

Kinderen die bij hun geboorte in Zwitserland wonen, moeten het Zwitserse staatsburgerschap krijgen. Een dergelijke progressieve regeling, die ook in andere landen bekend is, zorgt voor gelijke kansen voor alle hier geborene kinderen, houdt rekening met de diversiteit van de bevolking en helpt Zwitserland een levende democratie te blijven die aanspraak maakt op gelijkheid en rechtvaardigheid.

Onderteken het manifest!