Slovenščina

Za temeljno pravico do naturalizacije: Manifest neke sodobne Švice

Od osmih milijonov ljudi, ki živijo v Švici, dva milijona nimata švicarskega potnega lista: tudi to je posledica politike izključevanja. V Evropi je Švica tista država, kjer je postopek naturalizacije eden najtežjih. Čeprav je raznolikost že dolgo del vsakdana, so možnosti in pravice neenakomerno porazdeljene na politični, gospodarski, socialni in kulturni ravni. Ker to povzroča veliko škodo demokraciji, potrebujemo nov pogumen osnutek družbe.

Temeljna pravica do sodelovanja

Vsi ljudje so rojeni svobodni in enaki v dostojanstvu in pravicah. Kdor živi v Švici, ima pravico do polnopravne politične in družbene udeležbe. Pot do tega je naturalizacija: pravica do glasovanja na volitvah in referendumih, pravica do varnega prebivališča in – predvsem – pravica do statusa polnopravnega člana skupnosti. Zato smo prepričani: temeljna pravica vseh ljudi je, biti državljan države, v kateri stalno živiš.

Za pravo demokracijo

Raznolikost, ki izhaja iz migracij, je del švicarskega kulturnega bogastva. Izvor človeka, njegova ideološka prepričanja in njegov družbeni položaj ne smejo vplivati ​​na državljanske pravice. Nihče si državljanstva ne sme »prislužiti« s prilagajanjem. Le tako je moč ustvariti verodostojno obljubo o enakopravni udeležbi in samo tako lahko vsi ljudje v Švici izkoristijo svoj potencial v dobrobit vseh.

Aktivno spodbujanje naturalizacije

Država, kantoni in občine morajo aktivno spodbujati naturalizacijo v interesu prave demokracije. Današnji postopek kaže na selekcijo in temelji na sumu, da bi lahko nekdo prosil za nekaj, kar mu ne pripada. Ta odnos se mora spremeniti. Ljudje, ki živijo v Švici in še nimajo potnega lista, bi morali biti dobrodošli, morali bi jim pomagati in povabiti k naturalizaciji. En učinkovit spodbujevalni ukrep je na primer opustitev pristojbin.

Objektivni kriteriji in pošteni postopki

Vsakdo, ki že štiri leta živi v Švici, bi moral imeti pravico do naturalizacije ne glede na svoj status bivanja. Zastarela, nepomembna in samovoljna merila je treba odpraviti. Tako dandanes ni več mogoče opravičiti kantonalnih in občinskih rokov bivanja. Diskriminatorno je tudi, če ljudem, ki prejemajo socialno pomoč, odvzameš pravico do naturalizacije. Postopek odobritve naturalizacije mora potekati hitro in ugodno.

Kdorkoli se rodi v Švici, prejme potni list

Otroci, ki imajo ob rojstvu stalno prebivališče v Švici, bi morali dobiti švicarsko državljanstvo. Takšna progresivna uredba, ki jo poznajo tudi druge države, zagotavlja enake možnosti za vse tukaj rojene otroke, upošteva raznolikost prebivalstva in pomaga Švici, da bo še naprej živa demokracija okronana s pravico do enakosti in pravičnosti.

Podpišite manifest!