Türkçe

Temel vatandaşlık hakkı için: Modern İsviçre Manifestosu

İsviçre’de yaşayan sekiz milyon kişiden iki milyonunun İsviçre pasaportu yok: Bu dışlama siyasetinin bir sonucudur. İsviçre hala Avrupa’da vatandaşlığa geçişin en zor olduğu bir ülkedir. Çeşitlilik uzun zamandır gündelik hayatın bir parçası olmasına rağmen, olanaklar ve haklar eşitsiz bir şekilde dağıtılmıştır – politik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda. Bu durum demokrasiye büyük zarar vermektedir. Bunun için yeni, cesur bir yapılanmaya ihtiyacımız vardır.

Temel katılım hakkı

Bütün insanlar hürdür ve onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. İsviçre’de yaşayan herkesin siyasi ve sosyal yaşama tam olarak katılma hakkı vardır. Bu, İsviçre vatandaşlığına geçmekle mümkündür: seçimlere katılma ve oy kullanma hakkı, güvenli ikamet hakkı ve her şeyden önce topluluğun tam üyesi olarak tanınma hakkı. Bu nedenle, bizler, insanların uzun süre yaşadıkları ülkede vatandaşlığa geçme hakkının temel hak olduğuna inanıyoruz.

Gerçek bir demokrasi için

Göçün oluşturduğu çeşitlilik, İsviçre’nin kültürel zenginliğinin bir parçasıdır. Bir insanın geldiği ülke, ideolojik inançları ve sosyal konumu vatandaşlık hakkını elde etmede hiç bir öneme sahip olmamalıdır. Hiç kimse uyum sağlayarak vatandaşlık hakkını “kazanmak” zorunda değildir. Güvenilir, topluma eşit katılımının tek yolu budur. Ve ancak bu şekilde, İsviçre’de yaşayan her kişi, kendi potansiyelini herkesin yararına olacak şekilde kullanabilir.

Vatandaşlığa geçişin aktif olarak teşvik edilmesi

Konfederasyon, kantonlar ve belediyeler gerçek demokrasinin çıkarları için vatandaşlığa geçişi aktif olarak teşvik etmelidirler. Bugünkü uygulama elemeyi amaçlıyor ve birisinin hakkı olmayan bir şeyi (vatandaşlığı) isteyebileceği şüphesine dayanıyor. Bu tutum değişmelidir. İsviçre’de yaşayan ve henüz pasaportu olmayan kişiler toplumda memnuniyetle karşılanmalı, desteklenmeli ve vatandaşlığa geçmeleri için teşvik edilmelidirler. Örneğin; etkili bir teşvik yöntemi olarak vatandaşlığa geçiş ücretinden vazgeçilebilir. Vatandaşlığa kabul etme işlemi, idari bir makam tarafından hızlı ve uygun bir süreçte yapılmalıdır.

Objektif kriterler ve adil prosedür

Dört yıldır İsviçre’de yaşayan herkes, ikamet izninden bağımsız olarak vatandaşlığa geçiş hakkına sahip olmalıdır. Eski, objektif olmayan ve keyfi kriterler kaldırılmalıdır. Artık kanton ve belediyelerin vatandaşlığa geçmek için belirlediği ikamet sürelerini savunmak mümkün değildir. Sosyal yardım almak zorunda olan kişilerin vatandaşlık hakkından mahrum edilmesi de ayrımcılıktır. Vatandaşlığa geçiş, idari bir makam tarafından hızlı ve uygun bir süreden sonra onaylanmalıdır.

İsviçre’de doğan herkes pasaport almalıdır

İsviçre’de doğan çocuklar İsviçre vatandaşlığına alınmalıdırlar. Diğer ülkelerde kabul gören böyle ileri bir düzenleme, burada doğan tüm çocuklara eşit fırsatlar sunar. Toplumun çok çeşitliliğini sağlar ve İsviçre’nin gelecekte eşitlik ve adalet ilkelerine dayanan bir demokrasiye sahip olmasına yardımcı olur.

Bildiriyi imzalayın!