Magyar

A honosításhoz való alapvetö jogért: Egy modern Svájc kiáltványa

A nyolc millió emberböl, aki Svájcban lakik, két milliónak nincs svájci útlevele: ez is egy következménye a kirekesztö politikának. Mint már ezelött is, európaszerte Svájc az egyik állam, ahol legnehezebb honosítva lenni. Miközben a megélt sokszínüség mindennapossá vált, a lehetöségek és jogok nincsenek igazságosan felosztva – politikai, gazdasági, szociális és kulturális téren. És mert ez a demokráciának nagy károkat okoz, szükségünk van egy bátor társadalmi újratervezésre.

Alapvetö részvételi jogok

Minden ember szabadon születik, egyenlö méltósággal és jogokkal. Aki Svájcban lakik, annak joga van egy teljes értékü társadalmi és politikai részvételre. Az ide vezetö út a honositás: jog a választásokon és közvéleményi kutatásokon részt venni, jog egy biztonságos tartózkodásra és – mindenek elött – jog mint a társadalomnak egy teljes értékü tagja elismerve lenni.
Ezért meg vagyunk gyözödve, hogy minden embernek alapvetö joga, hogy abban az országban, amelyben tartamosan lakik polgári jogai kell legyenek.

A valódi demokrácia érdekében

A sokszínüség, a mi a bevándorlásból következik, egy része a svájci kulturális gazdagságnak. Egy embernek az eredete, az ideológiai meggyözödései és a társadalmi helyzete nem szabad befolyásolják a polgári jogaiban. A polgári jogot senkinek sem kell alkalmazkodás által “kiérdemelnie”. Csak így jöhet létre az egyenlö részvétel hiteles ígérete és csak így lesz lehetöségük a Svájcban élö embereknek a lehetöségüket kimeríteni mindenkinek a javára.

A honosítás aktív támogatása

A konföderáció, a kantonok és az önkormányzatok aktívan kell támogassák a honosítást egy valódi demokrácia érdekében. A mai eljárások célja a szelektálás, ami azon a gyanún alapul, hogy valaki valamit követelhetne, amire nincs jogosítva. Ennek a hozzáállásnak változnia kell. A Svájcban élö emberek, akik még nem rendelkeznek útlevéllel, szívesen látva, támogatva kell érezniük magukat és meghívottaknak a honosításra. Egy hatásos támogatási intézkedés lenne például a fizetési díjak elengedése.

Célkitüzött nézöpontok és tisztességes eljárások

Minden embernek, aki négy éve Svájcban él, joga kell legyen a honosításra, függetlenül a tartózkodási állapotától. Elavult, értelmetlen és önkényes nézöpontok megszüntetésre szorulnak. A kantonális és közösségi tartózkodási idö így ma már nem igazolható. Az is megkülönböztetésnek számít, ha a szociális ellátásra szoruló emberek számára az állampolgársági jogokat továbbra is megtagadják. A honosítás egy közigazgatási hatóság által végzett gyors és kedvezö jóváhagyási folyamat kell legyen.

Aki Svájcban születik, megkapja az útlevelet

Gyerekek, akik a születésükkor Svájcban laknak, megkapják a svájci polgári jogokat. Hasonló fejlett szabályozás, amit más országok is ismernek, biztosítja az esélyegyenlöséget minden itt született gyerek számára, figyelembe véve a lakosság sokféleségét és segíti Svájcot a jövöben is, hogy élö demokrácia legyen az egyenlöség és az igazságosság igényével.

Kiáltvány aláírása