Srpskohrvatski

Za osnovno ljudsko pravo na dobijanje državljanstva:
Manifest moderne Švajcarske

Od osam miliona ljudi koji žive u Švajcarskoj, dva miliona nema švajcarski pasoš. Ovo je jedna od posledica politike isključivanja. U Evropi je Švajcarska još uvek država u kojoj je najteže dobiti državljanstvo. Iako je u Švajcarskoj raznolikost stanovništva već dugo deo svakodnevnice, mogućnosti i prava su na – političkom, ekonomskom, socijalnom i kulturnom nivou – neravnomerno raspoređena. Budući da ovo nanosi veliku štetu demokratiji, potreban nam je jedan novi i hrabri nacrt društva.

 

Osnovno pravo na učešće u društvu

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Svako ko živi u Švajcarskoj ima pravo na puno političko i društveno učešće. Način da se to postigne je putem dobijanja državljanstva koje omogućava pravo učešća na izborima i pravo glasa, sigurnost prebivališta i – pre svega – pravo da se bude priznat kao punopravan član zajednice. Zbog toga smo uvereni da je osnovno pravo svih ljudi u zemlji u kojoj trajno žive da imaju državljanstvo.

 

Za pravu demokratiju

Raznolikost stanovništva koja potiče iz migracija deo je švajcarskog kulturnog bogatstva. Poreklo jedne osobe, njegova ili njena ideološka ubeđenja i njegov ili njen društveni položaj ne smeju igrati ulogu u građanskim pravima. Niko ne mora da „zaradi“ svoje državljanstvo kroz prilagođavanje. Ovo je jedini način da se verodostojno obeća ravnopravno učešće u društvu i da svi ljudi u Švajcarskoj mogu iskoristiti svoj lični potencijal u korist svih.

 

Aktivno promovisanje dobijanja državljanstva

U interesu istinske demokratije, savezna vlada Švajcarske, kantoni i opštine moraju aktivno promovisati dobijanja državljanstva. Današnji postupak usmeren je na selekciju i zasnovan je na sumnji da bi neko mogao tražiti nešto što nije njegovo pravo. Ovakav stav se mora promeniti. Ljude koji trajno žive u Švajcarskoj i koji još nemaju pasoš treba podržati, olakšati im i omogućiti dobijanja državljanstva. Jedna efikasna mera ovakve podrške bi mogla biti ukidanje finansijske naknade u procesu dobijanja državljanstva. 

 

Objektivni kriterijumi i pravedni postupci

Svako ko živi u Švajcarskoj četiri godine treba da ima pravo na dobijanja državljanstva bez obzira na status boravka. Zastarele, pristrasne i proizvoljne kriterijume treba ukinuti. To znači da kantonalni i komunalni uslovi o dužini boravka danas više ne mogu biti opravdani. Takođe je diskriminišuće ako se ljudima koji moraju primati socijalnu pomoć uskraćuje građansko pravo dobijanja državljanstva. Dobijanja državljanstva mora odobriti administrativni organ u brzom i jeftinom postupku.

 

Svako ko je rođen u Švajcarskoj treba da dobije pasoš

Deca koja su rođena u Švajcarskoj treba da dobiju švajcarsko državljanstvo. Takva progresivna regulativa, koju poznaju i druge države, osigurava jednake mogućnosti svoj deci koja su ovde rođena, uzima u obzir raznolikost stanovništva, i pomaže Švajcarskoj da i dalje bude „živa“ demokratija u kojoj vladaju jednakost i ravnopravnost.

Potpišite manifest!